Atk Logistic
C.HARTWIG - Katowice
C.HARTWIG - Warszawa
Chem Trans Logistic
El-Trit
Euroservice
Kuhne & Nagel
Trade Trans
PKP
Pol-Kres
Polkombi
Trans-Sad
Univar
Westrora Poland
ATK Logostic
21-450 Małaszewicze
ul. Wiejska 2
tel./fax (0-57) 375-13-33
tel. kolejowy 735-15
tlx 863373
ATK Logistic oferuje usługi logistyczne w dziedzinie transportu kolejowego w relacji z i do krajów WNP. Spółka dysponuje urządzeniami przeładunkowymi i składem celnym w Małaszewiczach. Z Małaszewicz Spółka dokonuje szczegółowej dystrybucji samochodów poprzez istniejący skład celny, jak również odprawia transporty samochodów w tranzycie z Europy Zachodniej do WNP. Firma świadczy wszelkie usługi dodatkowe związane z usługa spedycyjną transportów kolejowych.

Chem Trans Logistic
Wschód Sp. z. o. o.
03-743 Warszawa
ul. Targowa 74

Zarząd
Biuro Marketnigu i Sprzedaży
03-743 Warszawa
ul. Targowa 74
tel. 0-22 618-63-17
tel./fax 0-22 618-52-93


Biuro
Spedycja Małaszewicze
21-450 Małaszewicze
ul. Parkowa 1/28
tel./fax 0-57 375-22-11
tlx 863400 ctml pl

Gwarantujemy pełną, szybką i fachową realizację usług spedycyjnych oraz przeładunkowych. Rozwiążemy każde zadanie logistyczne w tym zakresie. Stosujemy konkurencyjne stawki za świadczone usługi.S

Trade Trans - Przedsiębiorstwo
Spedycyjne sp. z o. o.
Warszawa
ul. Grójecka 17

Oddział w Małaszewiczach
21-540 Małaszewicze, ul. Wiejska 2
tel./fax 0-57/375-03-75, 375-14-21
telex 683241
komertel: 3912-4891Placówka P.S. TRADE TRANS w Małaszewiczach jest wyspecjalizowana w obsłudze spedycyjnej transportów kierowanych z Europy Zachodniej do krajów WNP i w tranzycie przez te kraje na Bliski i Daleki Wschód oraz w kierunku odwrotnym.

 


Pol-Kres
21-500 Biała Podlaska
ul. Orzechowa 2
tel. (+48-57) 342-48-45, 342-49-60,
342-29-46, 342-28-77, 342-36-42
tel./fax (+48-57) 342-36-42
tlx 68 33 84 polkr plGłównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest handel zagraniczny - eksport artykułów spożywczych, świeżych owoców, warzyw i ich przetworów pochodzenia polskiego oraz importowanych bezpośrednio z innych krajów Europy.


TRANS-SAD
Spedycja Międzynarodowa i Krajowa s.c.
70-631 Szczecin, ul. Heyki 2
tel. 0-91/624-909, fax 0-91/623-513
e-mail: transsad@inet.com.pl
www.inet.com.pl/transsad

TRANS-SAD Oddział Małaszewicze
21-540 Małaszewicze, ul. Wiejska 2,
tel./fax 0-57/375-13-35, tel. 0-57/375-13-31
tel. kolejowy 493Świadczymy usługi w 42 oddziałach o dogodnej lokalizacji przy ważniejszych szlakach komunikacyjnych kolejowych, drogowych i morskich. Na wschodniej granicy dysponujemy terminalami do przeładunku gazów płynnych.El-Trit Terminal Przeładunkowy
Zaborze Spółka z o. o.
Wola Dobryńska 159
21-540 Małaszewicze
tel. 0-57/375-97-61, 375-97-62
fax. 0-57/375-97-63
tel. kom. 090 210 424
tel. kolejowy 462Zapraszamy do współpracy eksporterów i importerów, prowadzących handel z Rosją, Białorusią oraz innymi krajami WNP.


C.HARTWIG
Biuro główne:
00-950 Warszawa
ul. Poznańska 15
tel. (0-22) 629-60-31 ... 9
tlx 814 601 ... 7
fax 621-15-81, komertel 39-123-291
www.bmb.com.pl/c.hartwig_warszawa

Małaszewicze
Przewozy kolejowe
21-540 Małaszewicze, ul. Wiejska 2/10

Dział Importu: tel. (0-57) 375-14-54, 375-14-72, 375-14-03
Fax 375-13-15
tel. kolejowy: 835-1242, 1346, 1428
tlx 68-3256 ... 7

Dział Eksportu: tel. (0-57) 375-14-54
tel. kolejowy: 835-1249, tlx 68-3256 ... 7
Dział Tranzytu i Kontenerów:
tel. (0-57) 375-14-03, tel./fax: 75-14-72

  

   Kukuryki
   (Oddział Małaszewicze):
   Przewozy samochodowe:
   Punkt spedycyjny,
   tel. (0-57) 375-2225
   fax: 375-26-65, tlx: 68-32-58

Zapraszamy do współpracy eksporterów i importerów, prowadzących handel z Rosją, Białorusią oraz innymi krajami WNP.


Euroservice
80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 40
tel. 0-58/522-081,
520-527, 521-808, 544-484
fax 0-58/520-515
tlx 513227 euros pl, 512599 euros pl

21-540 Małaszewicze
ul. Wiejska 2
tel./fax 0-57/375-03-20
tel. kolejowy 387Kontrola jakości i ilości wszelkich towarów w obrocie międzynarodowym.62-023 Gądki
ul. Spedycyjna 1

Filia Małaszewicze
21-540 Małaszewicze
ul. Kolejarzy 19
tel./fax 057/375-13-57
tel. kolejowy 1635
tlx 683342Nasza specjalność to spedycja międzynarodowa, prowadzimy również agencję celną Nakutrans.


81-336 Gdynia, ul. Indyjska
tel. 0-58/21-54-49
tel./fax 0-58/21-54-99
tlx 54030

21-540 Małaszewicze
ul. Kolejarzy 18
tel./fax 0-57/375-13-22,
375-14-41, 375-03-12, 375-03-13
tel./fax PKP 1515, 469
tlx 68 3107, 68 3228
Agencja celna - spedycja kolejowa i samochodowa.
Organizacja transportów morskich, kolejowych i samochodowych.
Organizacja odpraw celnych na granicy polsko-białoruskiej, polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej.


C.HARTWIG KATOWICE
40-920 Katowice
ul. J. Słowackiego 37
tel. (+48 32) 25-39-241
fax (+48 32) 599 911
tlx 315761 chpi

OT MAŁASZEWICE
Ul. Kolejarzy 19
21-540 Małaszewicze
tel./fax 0-57/375-14-48
tlx 683525, tel. kol. 1543
Univar
03-801 Warszawa
ul. Zamoyskiego 4
tel. 0-22/619-40-98, 670-05-60
fax 0-22/618-65-07

Oddział w Małaszewiczach
ul. Polna 3, tel. 0-57/375-15-63,
tel. kolejowy 14-01Terminal Przeładunkowy "Stara Estakada"

Towarzystwo
Transportu Kombinowanego
Agencja Małaszewicze
Port Przeładunkowy 3
21-540 Małaszewicze
tel. 0-57/375-20-21 do 23 w. 389
tel./fax kolejowy 389

Warszawa
ul. Targowa 74
Dział Handlowy:
tel. 0-22/619-17-14,
tel./fax 0-22/619-05-85

Dział Eksploatacji:
tel. 0-22/619-13-69, fax 0-22/619-32-18
Terminal Przeładunkowy "Stara Estakada"