Miejscowość Małaszewicze położona jest w środkowej części wschodniej granicy Polski,
na historycznym szlaku handlowym Wschód - Zachód Europy.
Znajdują się tu trzy najważniejsze przejścia graniczne dla Białorusi i Rosji

Do Małaszewicz, "suchego portu" PKP doprowadzone są szerokie tory rosyjskie -
przeładowuje się tutaj wszystkie towary przywożone koleją z Białorusi, Rosji i Dalekiego
Wschodu. Szlak kolejowy E-20 z Berlina do Małaszewicz i Terespola jest obecnie
modernizowany. Przed 2000 rokiem pociągi towarowe będą mogły poruszać się po nim
z prędkością 120 km/h, natomiast osobowe 160 km/h.

W Koroszczynie powstaje nowoczesny terminal graficzny dla ruchu tranzytowego, do
którego doprowadzona zostanie na początku XXI wieku europejska autostrada A-2.

Tę znaczącą infrastrukturę województwa bialskopodlaskiego uzupełniają: baza paliw
CPN w Małaszewiczach, terminal przeładunkowy gazu płynnego firmy Gaspol i Polish
Farm Meat - Zakłady Mięsne Małaszewicze.

Terespol otrzymał już elektroniczną centralę telefoniczną zapewniającą światłowodową
łączność ze światem wg. współczesnych standardów. Wodociąg komunalny z ujęciem
wód jurajskich, cztery oczyszczalnie ścieków, czysta woda i powietrze stanowi
dopełnienie atrakcyjności terenów dla nowych inwestorów którzy swoją przyszłość
wiążą z handlem z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw i Dalekiego Wschodu.