Dyrekcja Rejonów Przeładunkowych Małaszewicze jest największym zakładem
pracy w woj. bielskopodlaskim. Port położony jest w tzw. europejskim korytarzu
transportowym nr 2 na linii kolejowej E-20 Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. Tutaj
w Małaszewiczach następuje styk torów o szerokości 1520 mm i 1435 mm.
W związku z tym zachodzi konieczność zmiany środka transportu kolei europejskich
na koleje państw byłego ZSRR i odwrotnie.

Głównym zadaniem Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych jest - oprócz przewozów -
przeładunek towarów. Port ma możliwość przeładunku wszystkich towarów
przewożonych przez kolej. Dokonuje się tego w 7 terminalach przeładunkowych
(każdy przystosowany do innych ładunków). Trzy z nich funkcjonują w Małaszewiczach:

Terminal Małaszewicze I
- zajmuje się przeładunkiem ładunków niezjednostkowanych
                                           z taboru krytego do taboru krytego.
Terminal Małaszewicze II - na dwóch frontach za pomocą 16 suwnic dokonuje się tu
                                           przeładunku ładunków zjednostkowanych z taboru otwartego
                                           do otwartego oraz przeładunku towarów masowych typu ruda,
                                           nawozy na estakadach itp.
Terminal Małaszewicze III - specjalizuje się w przeładunku kontenerów.

Pozostałe cztery tzw. "leśne terminale przeładunkowe" usytuowane są w pobliżu Małaszewicz.

Terminal Raniewo - dokonuje się tu przeładunku towarów zjednostkowanych do taboru
krytego oraz załadunku art. spożywczych do rosyjskich wagonów chłodni.
Terminal Kowalewo - jest frontem przeładunku zboża we wszystkich relacjach i frontem
przeładunku towarów wrażliwe na opady atmosferyczne , przy użyciu wózków widłowych
i innego sprzętu.
Terminal Wólka - dokonuje przeładunku samochodów oraz materiałów sypkich takich jak
nawozy, pasze itp.
Terminal Podsędków 2 - front suwnicowy, przystosowany do przeładunku towarów
zjednostkowanych.


"Suchy" port Małaszewicze dysponuje szeroką gamą sprzętu przeładunkowego, takiego
jak: suwnice, spredery do kontenerów, chwytaki, wózki widłowe z dodatkowym sprzętem,
elewatory do przeładunku materiałów sypkich, urządzenia do jednostkowania ładunków
(paletyzowanie, workowanie, pakietowanie), ponadto estakady do przeładunku towarów
sypkich i cieczy, rampy wsypowe, boczne i najazdowe, wiaty umożliwiające przeładunek
towarów wrażliwych na opady atmosferyczne, place składowe, magazyny paliw płynnych.

Na terenie portu znjdują się również inne zakłady: Baza Napraw Maszyn i Sprzętu,
Lokomotywownia, Wagonowania, oferujące szeroką gamę usług m.in. usługi samochodowe,
diagnostyczne, obróbka drewna, metali itp.

Działając z upoważnienia klientów DRP wykonuje kompleksowe usługi spedycyjne, w tym:
usługi celne i świadczone przez Agencję Celną PKP i usługi kontrolne.

Nową usługą Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych w Małaszewiczach jest szybki i sprawny
transport ciężarówek TIR, na platformach kolejowych. Ofertę zainteresowało żywo
Stowarzyszenie Spedytorów Polskich i Niemieckich ze Zgorzelca. Gwarantuje ona bowiem
przekroczenie granicy w 3 godziny - zamiast oczekiwania w drogowych kolejkach, jest
także bardzo atrakcyjna cenowo. W przeszłości chcielibyśmy rozszerzyć tę usługę
przewożąc ciężarówki w głąb Rosji.

Zapraszamy do Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych PKP w Małaszewiczach -
do firmy znanej wszystkim przewoźnikom Europy - polecamy nasze usługi
transportowo - przeładunkowe oraz spedycyjne.Adres:
PKP DRP MAŁASZEWICZE
ul. Parkowa 1, 21-540 Małaszewicze

DYREKCJA
tel. (0-57) 43 75 63, 75 13 25

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel. (0-57) 75 14 45, 75 20 21 wew. 488

SPEDYCJA KOLEJOWA
tel. (0-57) 43 42 73
fax (0-57) 75 14 37; tlx 68 34 02; 68 32 18

DZIAŁ PRZEŁADUNKOWY
tel. (0-57) 75 13 47