Pomiędzy międzynarodową trasą Berlin - Warszawa - Moskwa E-30 a szlakiem
kolejowym E-20, na powierzchni 166 ha, utworzony został decyzją rządu Rzeczypospolitej
Polskiej z 24 marca 1993 roku Wolny Obszar Celny. Głównym jego zadaniem jest
ułatwienie międzynarodowej wymiany towarowej i obsługa ładunków w tranzycie. Na terenie
WOC można prowadzić działalność przemysłowo-produkcyjną, usługową i handlową
z wyłączeniem handlu detalicznego. Inwestorom stworzono niezbędne do tego warunki.

Na terenie WOC znajduje się bocznica kolejowa (7,5 km toru szerokiego i wąskiego)
połączona ze szlakiem E-20, wybudowano sieć wodociągową doprowadzającą wodę
z ujęcia o wysokiej wydajności i jakości, rozwiązano problem łączności telefonicznej.
Atutem WOC w Małaszewiczach jest też czyste środowisko, umożliwiające realizację
inwestycji o wysokich wymogach co do czystości wody, gleby i powietrza.

Aktualnie funkcjomuje I etap Wolnego Obszaru Celnego na terenie 15 ha. Do
wydzierżawienia lub przejęcia w wieczyste użytkowanie, pozostało jeszcze ok. 60 ha.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie DRP Małaszewicze są jeszcze do nabycia inne
tereny inwestycyjne.
                              

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości, od budynków i budowli. Wynosi ono 50%
stawki. Podmioty, które zainwestują na terenie WOC minimum równowartość 2,5 mln
dolarów uzyskają zwolnienie na okres 3 lat.


Kontakt:
URZĄD GMINY TERESPOL
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol

tel. (048) (057) 75 20 24 centr.
fax.(048) (057) 57 24 19

Krzysztof Iwaniuk - Wójt Gminy
tel./fax (048) (057) 75 20 91
Bogdan Daniluk - Sekretarz Gminy
tel./fax (048) (057) 75 21 74